Copyright - všechna práva vyhrazena

Kdo podniká potřebuje internetovou reklamu

Podnikám pod svým jménem Ilja Hynek jako soukromá osoba. Od roku 2012 pod zkratkou P-I-R-@-T, První internetový reklamní agent. Také můj web, www.reklamniagent.cz, byl prvním počinem a jménem svého druhu na internetu.  Za dobu svého působení online jsem  se stal známým a mé obchodní jméno Ilja Hynek - reklamní agent - první internetový, zaručuje určitou kvalitu služeb. 

Web byl vytvořen v lednu 2009 a všechny ostatní kopie, odnože, mutace, vykukové, přišly až potom.

Od roku 2006 ve spolupráci s různými společnostmi, které se řadí v oboru internetové reklamy ke špičce a lídrům v oboru reklamy nejen na internetu, pomáhám klientům v růstu jejich webů a pozic ve fulltextu na internetu.

Proto informace na tomto webu - obsahové i mnou prezentované mají:

Všechna práva vyhrazena. Jsou určeny jen pro osobní využití. Bez mého předchozího písemného souhlasu - e-mailem v PDF s podpisem, je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce, pokud tak není výslovně povoleno - viz články, blog aj., jakýchkoli textů či obsahu HTML kódu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto textů nebo jejich části do rámců či překopírování jakékoli sítě. Taktéž rozesílání zpráv z jiného e-mailu než mého firemního není dovoleno.

Texty, které nejsou mým výtvorem, či různé citace jsou označeny jménem nebo zdrojem. Případné texty jiných autorů jsou podepsány a vztahuje se na ně také toto ujednání.

Tento reklamní web obsahuje ustálené slovní spojení, které je běžně používané v reklamní oblasti, avšak některé pasáže textu jsou unikátní a vytvořené přímo pro tento web ( Kod HTML, popisky, texty aj.) V případě nalezení těchto kusů textu nebo celých kopií části stránek podniknu kroky k nápravě a udržení dobré pověsti mého dobrého obchodního jména.

Veškeré vaše počínání při nedodržení těchto dobrých mravů je na Vaše vlastní nebezpečí. Každý odpovídá za své jednání a já mám právo se chránit. Každý má právo na dobré jméno. A já ctím morálku, dobré mravy a spravedlnost v kombinaci se zákonem, poctivým obchodním jednáním a dobrým jménem firmy.

Příští rok v lednu začne platit nový občanský zákoník. Můžou tedy nastat i změny ve smlouvách, obchodním ujednání a podobných smluvních vztazích.

Ilja Hynek, leden 2010
aktualizace září 2011, aktualizace leden 2013, redesign webu duben 2013, aktualizace prosinec 2013