Slovník internetových výrazů - terminologie

Doména

Doménou se rozumí webová adresa ve tvaru www.neco.cz . Domény jsou první úrovně, to je ta koncovka „.cz“, druhé úrovně „ neco.cz“ a třetí úrovně“ nakupy.neco.cz“ nebo „prodeje.neco.cz“. U mě můžete získat doménu druhé úrovně zadarmo. Přečtěte si můj EBOOK.

Hosting / webhosting

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel takového serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (poskytovatel webového prostoru). Kdo chce mít vlastní webové stránky, potřebuje webhosting. Zadarmo nebo za peníze.

E-mail

Je elektronická pošta. Bez své vlastní e-mailové adresy se na internetu neobejdete. Než začnete shánět doménu a webhosting, je třeba mít vlastní e-mail. Doporučuji mít nejméně dvě e-mailové adresy, nejlépe na různých serverech.

E-mail marketing

Je to cílené rozesílání komerčních i nekomerčních zpráv uživatelům, kteří si však tuto formu komunikace objednali, přihlásili se na stránkách nebo k ní dali svolení osobně nebo jiným způsobem. E-mail marketing je nejrychlejší možnost oslovení velké skupiny svých potencionálních zákazníků. Ale pozor na SPAM!! E-mail marketing vlastními silami…

Redakční systémy

Nebo také systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system), redakční systém nebo publikační systém. Slouží pro správu webového obsahu, dokumentů, nastavení webových služeb. Většinou jde o program, pokud se jedná o správu na vlastním PC, nebo webové aplikace pro online správu. Ale i webové aplikace můžete provozovat na vlastním počítači, pokud si nainstalujete například server XAMPP.

Formuláře

Využijete pro své kontakty se zákazníkem. Pro dotazy „líných návštěvníků“ Vašeho webu. Pro dotazníky, e-mail marketing, pro sběr dat, testy, soutěže. Můžete mít profesionální formuláře za peníze, nebo zadarmo. Já využívám formuláře zadarmo, přeložené do češtiny. Mají téměř neomezené možnosti.

Statistiky

Díky nim zjistíte, kdo na Vaše stránky chodí. Tedy na která klíčová slova, z jakých serverů, zda z vyhledávání nebo placené reklamy. Nejpoužívanější je Google analytics, ale najdou se i další, jako třeba PIWIK. Existuje více dalších statistik, placených i zadarmo. Jde jen o způsob využití dat a o to, co je pro Vás důležité. Chcete vědět víc o statistikách?

Banner

Typicky jde o formu reklamního sdělení ve formě obrázku. Ten může být jen jako JPG nebo animovaný flash. Na téměř všech webech najdete dnes nějaký ten banner. Bannery můžete využít i pro svou propagaci.

B2B, B2C

Zkratka B2B pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník → obchodník). Jde tedy o vztah a obchodní vzájemná komunikace mezi dvěma společnostmi. Zkratka B2C pochází z anglického termínu Business to Customer (obchodník → zákazník). Tady jde především o přímý prodej koncovým zákazníkům nebo podporu zákazníka – služby.

Off-page faktory

To jsou faktory, texty, odkazy, které jako uživatel ovlivníte jen nepatrně, závisí na ostatních webech. V podstatě jsou to odkazy směřující na Váš web z jiných webů. Mají větší váhu než on-page faktory. Také hodnocení webu Page rank a Srank patří mezo Off page faktory. Čím větší „číslo“ tím lépe.

On-page faktory

On page faktory jsou všechny texty nebo kódování, popisky a obsah webu, tedy to, co můžete ovlivnit při tvorbě www stránek. Jde o SEO postupy, které jsou základním stavebním kamenem tvorby webu. Bohužel, i dnes se najdou SEO firmy, organizace či jednotlivci nebo agentury, které nedbají na správné a kvalitní nastavení.

PAGE rank, S-rank

PAGE rank: hodnotící číslo od 0-10 od vyhledávače Google. Čím vyšší číslo je, tím je web „kvalitnější“ v „očích“ Google. Závisí na spoustě okolností, hlavně kvalitních odkazech směřujících na Váš web.

S Rank: hodnotící číslo od Seznamu. Je to hodnota, číslo od 0 do 10, jde o „popularitu/kvalitu webu – obsahu“, kterou přiděluje algoritmus pro ohodnocení webových stránek od Seznamu a tato hodnota má vliv na pořadí ve výsledcích vyhledávání ve fulltextu. Obdoba Page ranku, který tu byl dříve.

Open Source

Je to software s otevřeným zdrojovým kódem, který si můžete upravit ke svým potřebám a největší výhodou je, že ho používáte zadarmo a navíc legálně. Při dodržení určitých podmínek.

SEO/OSP

Každý Vám řekne, že to je (search engine optimization) optimalizace pro vyhledávače. To tu bylo dřív a je možná i nyní, ale je třeba se zaměřit na, jak říkám svým klientům já, optimalizované vyhledávání pro lidi OSP (optimizing search for people). Protože lidi zadávají výrazy do vyhledávačů a lidi a nikdo jiný čtou ty texty, které opět lidi, většinou, vytvořili. Ono roboti sice skenují stránky, ale SERP je pokaždý jiný.

Copywriting

Je to tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé texty, které prodávají produkty a služby klientů. Dále se dělí na WEB copywriting a SEO copywriting podle požadavků klienta. Člověk, který takové texty píše, se nazývá copywriter.

Marketing

Cílem marketingu je zajistit odbyt výrobků nebo služeb ve chvíli, kdy to zákazníci požadují. Marketéři (lidé, kteří se věnují marketingu), mají za cíl zajistit, aby se výrobek nebo služba objevil na trhu ve vhodnou chvíli a za přijatelnou konkurence schopnou cenu. Kvalitním marketingem se směřuje ke zvýšení prodeje čehokoli. Internetový marketing Je relativně mladá forma marketingu, avšak s velkým zásahem internetové populace. Setkávají se s ní všichni uživatelé internetu. Lze se setkat s pojmy online reklama nebo internetová reklama. Základním marketingovým nástrojem jsou firemní www stránky.

Outbound marketing

Je to v podstatě nátlaková metoda reklamy a reklamní formáty, které vidíte dnes a denně kolem sebe. Televizní reklama, reklama v novinách, rozhlasová nebo internetová reklama. Tato reklama upoutává pozornost potencionálního klienta placenou reklamou. Pro klienta je finančně náročnější než opačný typ Inbound marketingu.

Inbound marketing

V podstatě nabídnete zákazníkovi na internetu to, co hledá, a on si Vás sám najde. Typický příklad fulltextového dohledání na klíčová slova. Spokojení zákazníci pak dále mohou šířit zpětné odkazy na Vaše stránky. Příkladem z mé strany budiž dohledání mých dvou webů „reklamniagent.cz“ a „super-reklama.cz“ na prvních místech v Seznamu nebo Google na sousloví „propagace firem“ „propagace firmy“ nebo „firemní propagace“!

ORM (online reputation management)

Česky ochrana reputace nebo taky vylepšování pověsti na internetu, ale já používám raději „ochrana dobrého jména na internetu“. Blogy, Eelektronické magazíny, soukromé blogy, veřejné diskuse. Zde všude Vám může konkurence škodit a tedy je dobré, pokud jsou, tyto negativní informace eliminovat nebo potlačovat pozitivními. Tím vším se zabývá ORM.

Mikrostránky (microsites)

Jedná se většinou o stránky s menším počtem jednotlivých stránek pro podporu určitého produktu nebo služby. Odkazy z mikrostránek vedou na hlavní web do příslušné sekce nebo eshopu na stranu s produktem. Jeden web může mít klidně několik desítek mikrostránek.

Long tail (dlouhý ocas)

Jde o víceslovná spojení, která ve výsledku přivedou více cílených klientů do Vaší firmy, nebo na Váš web. Například „reklama“ je obecné a populární slovo, ale těžko se na něj optimalizuje. Zato „ internetová reklama zadarmo“ nebo „Reklama zadarmo na internetu“, to jsou typické příklady LongTail. Spojení více slov, klidně i do uvozovek, to pak vyhledávač hledá slova přesně tak, jak jste je zadali do vyhledávacího pole.

Sponzorované odkazy

Jde o placenou formu reklamního sdělení, krátký textový odkaz, který je formou aukce nebo za přesnou cenu v ceníku katalogů nebo vyhledávačů. Sponzorované odkazy jsou finančně nákladnou variantou propagace. Mezi sponzorované odkazy patří přednostní výpisy od Seznamu na firmy.cz. Také přednostní výpisy v katalogu Centrum nebo jakékoli jiné přednostní výpisy s možností být vidět výš. Dejte si na www.centrum.cz vyhledat sousloví „propagace firem“. První čtyři odkazy jsou sponzorované, a pak je můj J (reklamniagent.cz) což je výsledek Inbound marketingu.

UV, RU, PV UV

Unique visitor – unikátní návštěvník, většinou se za UV požaduje přístup z jednoho počítače. Nemusí to být jeden člověk. RU – real user – reálný uživatel, PV – page view – počet shlédnutých stránek.

Zpětné odkazy (backlink)

Jedna z nejdůležitějších forem získávání pozic ve fulltextu. Důležitá část SEO technik. Protože se téměř všechny moderní vyhledávače snaží poskytovat uživatelům ty nejlépe cílené výsledky, vychází se z toho, že to co jiné weby doporučují, je kvalitní a tedy dobré. Budování odkazů se nazývá Linkbuilding. Čím více stránek obdobného zaměření na Vás odkazuje, tím výše se ve vyhledání na klíčová slova dostanete. Seo je věda. Zpětné odkazy jsou důležité. Tato metoda se nazývá Linkbaiting.

Facebook aplikace

Jsou to malé programy, hry, soutěžní kvízy na FB stránkách klienta. Vždy však jde o jedno, nenásilnou formou facebook aplikace nabídnout uživateli Vaše produkty nebo služby, které prodáváte, způsobem, který bude pro uživatele Facebooku zábavný nebo zajímavý. Můžou to být i soutěže s výhrou. Imprese Je to zobrazení reklamy na internetu. Můžete si zakoupit reklamu s počtem zobrazení třeba 500.000 impresí, ale nikdo Vám nezaručí proklik. Tady jde o onu textovou informaci, která by měla být pro potenciálního klienta aktuální nebo zajímavá nebo obrázek, který by měl návštěvníka zaujmout, aby kliknul.

PPC reklama - PPC reklamní systémy

Reklama, kde se platí za klik, ne na zobrazení. Pay Per Click. Určitě znáte SKLIK od Seznamu, Google Adwords od Google, nebo ETARGET na stránkách Centrumu/Najisto nebo na iDNESu.

Konverzní poměr - konverze

Označuje se tím procentuální úspěšnost, - jde tedy o číslo nabývající hodnot 0-100 – že se z návštěvníka stránky stane zákazník. Ke sledování a výpočtům slouží webová analytika, například statistiky od Google nebo mnou zmiňovaný PIWIK. V praxi se sleduje více typů konverzí, více různých cílů, které pak slouží k celkové optimalizaci stránek. Kdo sleduje konverze a analyzuje statistiku svých stránek, má větší úspěchy, protože ví, co lidi hledají. Webová analytrika je velice důležitou součástí SEO technik.

Míra prokliku (Click Through Rate, CTR)

Na internetu se CTR neboli míra prokliku používá v souvislosti s internetovou reklamou, kde vyjadřuje její efektivitu. Přibližnou, samozřejmě. Menší CTR mají bannerové kampaně, větší PPC proklikové kampaně a e-mailové kampaně.

E-mail marketing.

Výpočet CTR je jednoduchý: CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení (imprese)* 100

ROI (Return On Investment – návratnost investic)

Označuje návratnost investic, na internetu do reklamních kampaní, PPC kampaní a daších. Uvádí se v procentech. Návratnost investic je běžnou a velice sledovanou veličinou. Zákazníci už ji sledují. ROI vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu vůči počáteční investici a obvykle se udává v procentech. Originál na Wikipedii.

ROI = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%]