Outsourcing marketingu

Zjednodušeně - najměte si mě. Objednejte si mě smluvně na určitou dobu. Získáte nezávislého odborníka na internetovou reklamu a propagaci firmy nebo produktů .

Jaké jsou výhody outsourcing marketingu pro Vaši firmu?

 • získáte nezávislý pohled na Vaši firmu z venčí
 • zkušenos a odbornost jen na stanovenou dobu (Váš pracovník by  se prodražil)
 • objektivnost - nejsem zatížený vztahy mezi spolupracovníky ve Vaší firmě
 • uspoříte finanční prostředky, ne hned, ale výhledově
 • náskok před ostatními díky mým znalostem trhu a propagace v jiných oborech.Poptávka reklamy

Co pak může být možnou nevýhodou?

 • možná nepružnost fungování (nejsem u Vás ve firmě, ale je možné si mě najmout i na práci, kdy budu fyzicky u Vás), ale v době internetu a e-mailů jde všechno řešit ihned.
 • možné nepochopení filosofie firmy (ale když dostatečně vysvětlíte, o co jde... Jde o komunikaci)
 • ohrožení bezpečnosti Vašich interních marketingových nebo firemních dat. (Lze řešit smlouvou o mlčenlivosti, utajení dat...)

Každý majitel firmy by si měl uvědomit, že zákazník není závislý na firmě, ale většina firem je závislá na zákazníkovi.

Průběh outsourcingu - náhled

 • Zanalyzuju silné a slabé stránky Vaší firmy
 • Zjistím, jakou cestou jste se doposud ubírali a co to přineslo.
 • Nabídnu nové pohledy na "věc" a nové možnosti propagace.
 • Navrhnu cestu a směr marketingu na internetu pro Vaši firmu - nastíním strategii reklamy.
 • Vyberete si, pokud budete mít zájem uspět v propagaci na internetu a dohodneme podmínky spolupráce.
 • Sestavím finanční rozpočet pro navrhnmutou reklamní strategii. V případě uskutečnění hlídám jeho dodržování.
 • Zrealizuju Vámi schválené a objednané marketingové kampaně.